รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000
???????????????????? ?????????????????????? - ????? | ??????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ]]
 
 
TEAM MANAGEMENT
   
PRESIDENT
VICE PRESIDENT
MR. WU CHI PIN
MRS. CHANG MI - YUN
 
 
ADVISER
 
 
DIECAST MANAGER
Endo Lighting (THAILAND) Public Company Limited
MR.IMAI YASUO
 
 
 
 
 
 
 
 
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
AUTOMOBILE PARTS
MOTORCYCLE PARTS
ELECTRICITY PARTS
OTHER
 
 
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
 
 
 
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ ไดแคสติ้ง อลูมิเนียมไดแคสติ้ง รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชิ้นงานผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO.9001:2008
 
Copyright@ 2009 Chiahongenterprise.co.th,All right reserved.Designed and Developed By : IdingSe.com